2 תשובות
הם חסכניים
קיימים בשביל לאזן את הבזבזנים
סתם אין לי שמץ
אופי?