10 תשובות
1.60
50
הגובה שלי
52-53
בעזרתש עוד קצת מגיעה לזה
אנונימית
1.65
52
1.70
58
1.70, 55-60 ק"ג, אינשאללה
אנונימית
160
55
אנונימית
נכון לתקופה הזאת(זה ישתנה בעתיד)
1.59, 46
הגובה שלי, 170
ו10 קילו פחות ממה שאני עכשיו
1.59
55 קג
אנונימית