11 תשובות
6:12
06:13.
613
6:14
מזיזים שעה אחורה
7:00.
ולמה אתם ערים מוקדם כלכך