4 תשובות
להעלות הרבה תוכן ותוכן שאנשים מתעניינות ממנו
להעלות תוכן מקורי מעניין ומצחיק
אם אתה "מכוער" אז תהיה לפחות מצחיק וככה ישכחו מהיופי
אנונימית
להטריד