2 תשובות
מתחברים עם הזמן אין לך מה לדאוג לגבי זה
כן אני בכיתה חדשה כיתה (י) ולדעתי את תתחברי עליהם ותסתדרי