תשובה אחת
סתם לעשות סטורי עם שאלה רטורית ושיענה לך