3 תשובות
ללכת שוב
לנוח, להיות עם רגליים מקופלות לבטן וללכת לשירותים שוב אולי
לנוח