תשובה אחת
יש מצב שזה כמו יהודים, יעני כמו שיש יהודים מאמינים שלא שומרים שבת ככה זה אצלם.