4 תשובות
יש שם את אבא קריר, זאת עיר מעולה.
עיר ממש סבבה גרתי שם.
אני גרה שם וכאילו יחסית סבבה