5 תשובות
יכולה לסרטן יכולה לעשות כלום
כל מיני מחלות
פוגעת בתאים בעיקרון יותר חשיפה יותר פגיעה
בכמות גדולה יכולה לעוות את הגוף במלא דרכים. בכמות קטנה לאורך זה זה יכול לסרטן.