3 תשובות
פסילת רישיון...
אנונימית
הוא יכול לקחת לך את רישיון
רישיון בי בי.