8 תשובות
זאת עם האף היהודי
זה עם המוח צימוק
מי שמדבר
או
זה עם האף המשולש או המחומש לא יודעת כבר

אני גרועה בקטילות
"לפחות יש לי אף"
אוי אני גרועה
אממ
"זאתי עם האף העקום"?
זאת עם הפרצוף המכוער?
פשוט לרדת עליו בחזרה על משהו שמוזר בוא או אנא ערף
זאת שנמצאת בבובספוג
זאתי עם האף בעננים