7 תשובות
טלפון לגמרי
טלפון
טלפון.
אני משתמשת במחשב כרגע...אבל נראה לי שטלפון
טלפוןן
אנונימית