3 תשובות
כמעט כל מקום קיוסקים חנויות בגדים וכולי
חנויות למטייל אני חושבת
בכל חנות כמעט