7 תשובות
סנואי (snowie)
ניקי, שלגייה, סנונית, לבנית.
שלגיה , מון , מלאני , קלואי
יואה
שירו