4 תשובות
כן אחרי חצי שעה שעה ככב
אחרי חמש דקות במקום
קיבלתי אחרי 5 דקות בערך