תשובה אחת
אין לך מה לדאוג, אני לא יכולה לסכסך מתי שאין לך חברים