תשובה אחת
עולה לא יודעת להגיד לך כמה מניחה שלא הרבה הכי טוב שתשאלי את המוכרת