תשובה אחת
מצטרפת
אפשר להעלים אותם או שזה לנצח?
באותו הנושא: