2 תשובות
יש יותר
יש יותר חלק מהאתרים שומרים חלק בשביל כאלה שמשלמים