תשובה אחת
אולי הוא בעניין שלך , מכבד אותך
ועצוב לקרוא שהוא לא מכבד את החברה זה אומר לי מי הוא
באותו הנושא: