4 תשובות
בבייגגפפווטט
שאלה קשה
יטי האמת
אבל גם ביגפוט חמודי