2 תשובות
מאז שהוא ראה שבנות עפות עליו.
מאז שאני מכיר אותו