2 תשובות
אדם שמוליך שולל אדם אחר/עובד עליו לצרכיו האישיים.
זה יכול להיות ע"י רגשות, תחמונים, ויכול להגיע לגניבת כספים.

בדר"כ מתקשר לחאפרים כאלו שעובדים על אנשים תמימים ומנצלים אותם.
רמאי
מוציא מאנשים כסף במרמה/בדרכים מתוחכמות