4 תשובות
מיקוד
לפי המיקוד
אם נתת להם את המיקוד, הם ידעו בדיוק איך להגיע אליך.
כמו שכבר אמרו מיקוד אבל בטוחה שגם עם שגיאות יבינו