8 תשובות
אכן.
כן
Aso
כן, ויש לי גם לבנות כאלה.
כן, במיוחד אחרי מקלחת..