תשובה אחת
עלולים לעשות בעיות
אלא אם זה לא במקום שרואים ואז אם יקלטו אפשר להגיד שזה היה לפני השירות