3 תשובות
אם הוא הגיע כנראה שלא נדע מזה.
כן הצלחתי למזלי
כנראה שלא
.&