תשובה אחת
לא קשור. אפשר לפצל הזמנות עשיתי את זה כמה פעמים