4 תשובות
כזה לוודא שאנחנו מבינים אחד השני ולסדר את הדברים
מה שזו שמעליי אמרה
מה שזו שמעל זו שמעלי אמרה
לסדר בינינו את העניינים
לטפל במה שהיה בעייתי
גם שאנו בשולם ומבינים 1 את ה2