4 תשובות
אני בוכה לא רק בלילה
אם אנחנו אומרים שאנחנו הולכים להתקלח
אנחנו הולכים להתקלח
אני לא שקטה כמו שזה נראה בכיתה
אנחנו באמת לא שולטים ב*איבר*
אנונימי