4 תשובות
דולינגו
סדרות
שירים
סרטים
סדרות
שירים
סרטונים באינטרנט
אפליקציות
תורידי duolingo
אפליקציות