11 תשובות
ביניין
בניין
בית פרטי
בניין
בית פרטי אבל כמה קומות
פרטי (כאילו בית קרקע)
בניין
פרטי
פרטי
סוג של ביניין