תשובה אחת
כי הם רוצים כמה שפחות שהמדינה לוקחת מהאזרח וכל אחד חי עם הכסף שהוא מרוויח ולכן הם מפחיתים מיסים