3 תשובות
צריכה לצאת לנקודת הנחה שגם אם יזהו אותך זה לא יפריע לך.. ואז תשימי
אם הם יזהו אותך אז את תזהי אותם
ותשני את השם דרך אגב
שואל השאלה:
מה רע בשם?