2 תשובות
הכינה נחמה החביבה
Nameless
סתם איזה שם של דמות שאת אוהבת/צמד מילים מסדרה