2 תשובות
בחצי השנה הראשונה את חייבת מלווה.
בשלושה החודשים הראשונים, את חייבת במלווה 24 שעות ביממה.
בשלושה החודשים האחרים, את חייבת במלווה החל מהשעה 21:00 ועד השעה 6:00.
רק במידה ואת בגיל 24 ומעלה את לא חייבת במלווה.