13 תשובות
הרמיוני
הרמיוני.
הרמיוני
לגמרי הרמיוני
הרמיוני
הרמיוני ברור
הרמיוני ברור
הרמיוני
הרמיוני
תלוי מבחינת מה אם אפשר לדעת, מבחינת איך שהם נראים בסרט או אופי או נחישות וכו
שואל השאלה:
מבחינת הכל
כאילו בכללי
אנונימית
אני יגיד מבחינת הספר שלדעתי גיני יותר קלילת דעת והרמיוני שקולה וחכמה זה נראה לי עדיף הרמיוני בקיצור
אנונימי
הרמיוני ברורר
ג'יני הדמות הכי חסרת תועלת ולא מעניינת שיש בעולם
מה הקשר של ההשוואה בניהם בכלל?