6 תשובות
לא
לא, במשולש קהה זווית הגובה מחוץ למשולש
לא
במשולש קהה זווית הוא בחוץ
לא
לאו דווקא
לא