2 תשובות
כן, יכולות להיות שאלות של חקירת משוואות עם פונקציות טריגונומטריות
ברור.
אין מנוס מזה
גם מספרים מרוכבים רובו עובד על טריגו