4 תשובות
מומלץ להגיע 3 שעות לפני אבל תמיד יש קצת זמן לחכות אז בגדול זה אפשרי כן
אני חושבת שכן...
בירך שעה וקצת לפני הטיסה סוגרים את הכניסה לבידוק אז לא בטוח שתספיקי לפני