5 תשובות
לא יותר משבוע.
שבוע וחצי גג לא יותר כל המערכות שלו יקרסו
חודשיים
אנונימי
חודש.
בלי מים אי אפשר להחזיק מעמד עד שבוע וחצי.
עם מים בערך שלושה שבועות