3 תשובות
האס האס היו הצבא הגרמני, ברור שהם היו בצד של מדינות הציר
הצבא הגרמני.
הss היו היחידה המובחרת כחלק מהווארמכט(השם של הצבא הגרמני) שהתיישבו בפולין ושמשו כשומרים/הגנה במחנות ובגטאות בנפרד לחיילים הרגילים , בצבא הגרמני.
חלק ממדיניות הציר.