2 תשובות
להיות יותר קשוחים בצבא ולהחזיר את ההרתעה.