7 תשובות
היא לא תראה
לא תראה
זו הכוןנה של חסימה
היא לא תראה כי היא חסמה
לא תראה
לא תיראה כי היא חסמה אותך