4 תשובות
הגיוני
אולי זה קראש ולא התאהבות?
אנונימית