3 תשובות
2 אולי
ממחלקת נשים הכול גדול אליי, אז ממחלקת גברים
פוטרים כאילו?