3 תשובות
כדאי לך
ברור! נתת סיבות מעולות
כדאי לך בהצלחה