5 תשובות
מלון דניאל
כדאי
הורדוס
דניאל ממש טוב
לאונרדו מושלם!