תשובה אחת
סטיגמות של ילדים ונוער, פשוט תימנע מסיטוצאיות כאלו אם אתה לא רוצה להגיע למצב כזה